Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

تکمیل حلقه پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا با ورود بخش خصوصی/ استان کردستان یک نمونه موفق برای اجرای کار تیمی

۱۲ بهمن ۱۳۹۶
بدون نظر

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی
گفت: باید بخش خصوصی در بحث پروژه امنیت غذایی ایران – ایکاردا ورود پیدا کند و در
زمینه های تولید بذر و خدمات جانبی این پروژه را حمایت کند.

به گزارش خبرنگار ساحل فیزیکی در کردستان، وفابخش
در ابتدای کارگاه آموزشی پروژه ایکاردا در کردستان گفت: دستاوردهای  پروژه امنیت غذایی ایران – ایکاردا حاصل تحقیقات
بین المللی مراکز مختلف در کشورهای مختلف است که یک مدل جدید برای توسعه کشاورزی در
کشور به شمار می رود.

وی افزود: این پروژه با همکاری مربیان و
مسئولین بین اللمللی و ملی به وسیله کارشناسان جهاد کشاورزی درسطح دیم زارهای ۴ استان
کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در پروژه امنیت غذایی
ایکاردا با اجرایی کردن کارهای نه چندان پیچیده، اثرات بسیار بزرگی را بر افزایش و
پایداری در تولید خواهیم داشت، اذعان کرد: انتظار می رود استان کردستان هم چون گذشته
با پشتکار مخصوص این منطقه، با جدیت و عزمی راسخ پیگیر اجرایی شدن اهداف پروژه ایکاردا
باشد.

*** استان کردستان یک نمونه موفق برای کار
تیمی است

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی
خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش های واصله و بازدیدهای میدانی از اجرای این پروژه
در استان، فرهنگ کار تیمی در کردستان را بسیار عالی می بینیم.

وی با تاکید بر موفقیت کاری تیمی پروژه
امنیت غذایی ایران – ایکاردا در کردستان تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این کارگاه ها
و حضور در کردستان، حل مشکلات پروژه و تسریع در روند اجرای پروژه ایکاردا است.

وی اجرای پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا
در استان های دیم خیزی مثل کردستان را عاملی برای توسعه روستاها دانست و اذعان کرد:
توسعه روستاهای استان کردستان در گرو دیم کاری علمی و پیشرفته است.

وفابخش تصریح کرد: دیم کاری پیشرفته یعنی
استفاداه از آب سبز، استفاده از امکانات طبیعی خدادادی و مدیریت صحیح این منابع در
مزارع است.

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت جهاد کشاورزی
افزود: غفلت تاریخی ما در پرداختن به استفاده بهینه از منابع خدادادی در دیم زارها
با اجرای پروژه امنیت غذایی ایران – ایکاردا جبران خواهد شد و با اندک توجه با این
موضوع نتایج ملموسی را به دست خواهیم آورد.